start
  produkcja
  serwis
  akcesoria
  wypo篡czalnia
     - zasady naliczania
     - regulamin
     - cennik
  dealerzy
  firma
  kontakt
 
   serwis
   reklamowe
   akcesoria

przyczepy scecjalistyczne

dealerzy

akcesoria
REGULAMIN WYPO玆CZALNI PRZYCZEP

Przed wypo篡czeniem przyczepy, osoba korzystaj帷a z us逝gi - zwana dalej "Klientem" zobowi您ana jest do:
a) przedstawienia dw鏂h dokument闚 to窺amo軼i;
b) okre郵enia czasu u篡tkowania przyczepy;
c) op豉cenia us逝gi "z g鏎y";
d) sprawdzenia prawid這wo軼i funkcjonowania uk豉du elektrycznego, mechanicznego oraz stanu ogumienia.
Wszelkie zauwa穎ne nieprawid這wo軼i nale篡 zg這si przedstawicielowi wypo篡czalni.

Op豉ta za us逝g pobierana jest zgodnie z cennikiem wypo篡czalni i stanowi iloczyn stawki dobowej i ilo軼i dni.

Klient wypo篡czalni mo瞠 wypo篡czy dodatkowe wyposa瞠nie, takie jak:
- tr鎩k徠 ostrzegawczy;
- pasy transportowe;
- redukcja z 13 na 7 biegun闚;
- przed逝瘸cz;
- butl gazow.
Za wypo篡czenie powy窺zych element闚 Klient p豉ci kwot dzienn oraz kaucj sta陰.
Wyposa瞠nie to wydawane jest na wyra幡e 篡czenie Klienta.

W przypadku przed逝瞠nia czasu eksploatacji Klient zobowi您any jest niezw這cznego poinformowania wypo篡czalni (ostatecznie drugiego dnia) oraz dokonania dop豉ty przy zwrocie przyczepy;

Przyczepy ubezpieczone s od odpowiedzialno軼i cywilnej (OC). Klient przyjmuje do wiadomo軼i, 瞠 przyczepy nie posiadaj ubezpieczenia AC i NW.

Z przyczepy nie wolno zdejmowa plandeki na czas jazdy i jecha z samym stela瞠m, gdy powoduje to uszkodzeniem stela瘸.

Klient zobowi您uje si do nie przekraczania 豉downo軼i przyczepy.

Za wszelkie uszkodzenia przyczepy, jak r闚nie kradzie w okresie trwania us逝gi odpowiada Klient.W przypadku uszkodzenia przyczepy napraw wykonuje Klient lub za zgod Wypo篡czalni op豉ca przewidywany koszt naprawy. W przypadku kradzie篡 lub ca趾owitego zniszczenia przyczepy Klient p豉ci r闚nowarto嗆 warto軼i przyczepy.

W przypadku wyznaczeniu przez Policj mandatu karnego lub zabrania dowodu rejestracyjnego z powodu prze豉dowania, braku uprawnie, itp. lub usterek technicznych spowodowanych przez u篡tkuj帷ego Klienta wszelkie koszty ponosi Klient.

W przypadku awarii przyczepy z winy Klienta wypo篡czalnia nie ponosi koszt闚 holowania i napraw przyczepy. Dotyczy to tak瞠 przypadk闚 awarii na wskutek zu篡cia lub zm璚zenia element闚 pojazdu.

Us逝ga zostaje zako鎍zona odbiorem technicznym, zwrotem wszelkich dokument闚 (dow鏚 rejestr., Polisa OC i Zielona Karta) zwrotem innych element闚 (butla gazowa, przed逝瘸cz, itp.). Przedstawiciel Wypo篡czalni potwierdza zako鎍zenie trwania us逝gi podpisem na UMOWIE. W przypadku nie odebrania przyczepy us逝ga trwa, a jej koszt ponosi Klient.

Nie zwr鏂enie przyczepy stanowi przest瘼stwo przyw豉szczenia wed逝g Kodeksu Karnego.

Klient podpisuj帷 umow o鈍iadcza 瞠 znane s mu przepisy kodeksu ruchu drogowego dotycz帷e u篡tkowania i poruszania si z przyczepami samochodowymi oraz 瞠 posiada uprawnienia do holowania wypo篡czonej przyczepy.

W kwestiach kt鏎ych nie reguluj powy窺ze postanowienia zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klient wypo篡czalni otrzymuje kopi zawartej umowy.

 

 |  start  |  produkcja  |  serwis  |  akcesoria  |  wypo篡czalnia  |  firma  |  kontakt  | 

Copyright MER Studio 2010